Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59971 550 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
305.3
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη τσεχική γλώσσα.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Αφεντούλης, κοσμητεία, Ιατρική σχολή, αίτημα, συλλογή, φάρμακα, παράδοση, χρήση, διδασκαλία, φαρμακευτικό μουσείο, κατασκευή, ερμάρια,
Ξαυέριος Λάνδερερ, πρόταση, φάρμακα, συλλογή,
ερμάρια, τοποθέτηση, παραδόσεις, αίθουσα, παρατήρηση, φοιτητές, συνεργασία, καθηγητής, φαρμακολογία,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Βέντζελ Βάτκα (Wenzel Batka), Πράγα, επιστολή, δωρεά, φαρμακολογική συλλογή, πληροφορίες, αξία, γνωμοδότηση, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακολογική χημεία και συνταγολογία, μάθημα, διδασκαλία, χημικές και τοξικολογικές, αναλύσεις, έξοδα, λογαριασμός, πληρωμή, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, αποστολή, κεντρικό ταμείο.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15