Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59971 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
305.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται δύο σελίδες στη τσεχική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αφεντούλης, κοσμητεία, Ιατρική σχολή, αίτημα, συλλογή, φάρμακα, παράδοση, χρήση, διδασκαλία, φαρμακευτικό μουσείο, κατασκευή, ερμάρια,
Ξαυέριος Λάνδερερ, πρόταση, φάρμακα, συλλογή,
ερμάρια, τοποθέτηση, παραδόσεις, αίθουσα, παρατήρηση, φοιτητές, συνεργασία, καθηγητής, φαρμακολογία,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Βέντζελ Βάτκα (Wenzel Batka), Πράγα, επιστολή, δωρεά, φαρμακολογική συλλογή, πληροφορίες, αξία, γνωμοδότηση, πρύτανης,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακολογική χημεία και συνταγολογία, μάθημα, διδασκαλία, χημικές και τοξικολογικές, αναλύσεις, έξοδα, λογαριασμός, πληρωμή, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, αποστολή, κεντρικό ταμείο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15