Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59975 492 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
354.2
Extent:
6 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 6 σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Ιωάννης Ολύμπιος, αγορά, εργαλεία, χειρουργικά, απολογισμός, κατάλογος, δαπάνη, αποδείξεις, παραλαβή, χρηματικό ένταλμα.

1


2


3


4


5


6