Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:59975 493 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 6 σελίδες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης,
Ιωάννης Ολύμπιος, αγορά, εργαλεία, χειρουργικά, απολογισμός, κατάλογος, δαπάνη, αποδείξεις, παραλαβή, χρηματικό ένταλμα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6