Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59977 488 Read counter

Title:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του 

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
355.3
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, διδασκαλία, ανατομία, κατάσταση, δαπάνες, αποδεικτικά, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο, έκδοση,
Μιχαήλ Τυπάλδος Χαριτάτος, διδάκτορας, ιατρική και χειρουργική, Πανεπιστήμιο Πίζας, καθηγητής, διευθυντής, ανατομικά καταστήματα, έγγραφο, δωρεά, ανατομικά παρασκευάσματα, καθηγητές, Ιατρική σχολή, εκτίμηση, αξία, γνωμοδότηση, παραλαβή, κατάταξη, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, έκθεση, υποβολή,
Αμβρόσιος Ράλλης, δωρεά, κιβώτιο, ανατομικά εργαλεία, Σίμων Σίνας, Βιέννη, πληρωμή,
Παύλος Ιωάννου, ιατρός, Βερολίνο, δωρεά, ανατομικά παρασκευάσματα, έκθεση, περιγραφή, παραλαβή, κατάθεση, ανατομικό θέατρο,
Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, διδασκαλία, ανατομία, χώροι, ελλείψεις, κατασκευή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28