Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Υποφάκελος uoadl:59977 451 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του 

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
355.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, διδασκαλία, ανατομία, κατάσταση, δαπάνες, αποδεικτικά, έξοδα, χρηματικό ένταλμα, κεντρικό ταμείο, έκδοση,
Μιχαήλ Τυπάλδος Χαριτάτος, διδάκτορας, ιατρική και χειρουργική, Πανεπιστήμιο Πίζας, καθηγητής, διευθυντής, ανατομικά καταστήματα, έγγραφο, δωρεά, ανατομικά παρασκευάσματα, καθηγητές, Ιατρική σχολή, εκτίμηση, αξία, γνωμοδότηση, παραλαβή, κατάταξη, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο, έκθεση, υποβολή,
Αμβρόσιος Ράλλης, δωρεά, κιβώτιο, ανατομικά εργαλεία, Σίμων Σίνας, Βιέννη, πληρωμή,
Παύλος Ιωάννου, ιατρός, Βερολίνο, δωρεά, ανατομικά παρασκευάσματα, έκθεση, περιγραφή, παραλαβή, κατάθεση, ανατομικό θέατρο,
Δαμιανός Γεωργίου, αναφορά, διδασκαλία, ανατομία, χώροι, ελλείψεις, κατασκευή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28