Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59982 500 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
398.1
Extent:
35 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών, Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Έφορος της φυτολογικής συλλογής, Θεόδωρος ντε Χελδράιχ, επιμελητής,
αίτημα, παραχώρηση, πτέρυγα, μουσείο, συλλογές, φθορές, μεταφορά, συνεννόηση, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, αρχιτέκτων,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκθεση, γενική, υποβολή, κατάσταση, συλλογές, περιγραφή, προσθήκες, κοινοποίηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος, αίτημα, χορηγία, ποσό, αγορά, πράγματα, διδασκαλία, μαθήματα,
Τελωνείο Αθηνών, παραλαβή, υλικό, πτηνά, ταριχευμένα,
Κωνσταντίνος Βουσάκης, αίτημα, ποσό, αγορά, προμήθεια, παρασκευάσματα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35