Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:59982 545 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
398.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών, Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, Έφορος της φυτολογικής συλλογής, Θεόδωρος ντε Χελδράιχ, επιμελητής,
αίτημα, παραχώρηση, πτέρυγα, μουσείο, συλλογές, φθορές, μεταφορά, συνεννόηση, Λύσανδρος Καυταντζόγλους, αρχιτέκτων,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκθεση, γενική, υποβολή, κατάσταση, συλλογές, περιγραφή, προσθήκες, κοινοποίηση,
Ηρακλής Μητσόπουλος, Έφορος, αίτημα, χορηγία, ποσό, αγορά, πράγματα, διδασκαλία, μαθήματα,
Τελωνείο Αθηνών, παραλαβή, υλικό, πτηνά, ταριχευμένα,
Κωνσταντίνος Βουσάκης, αίτημα, ποσό, αγορά, προμήθεια, παρασκευάσματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35