Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59983 708 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
217.1
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Δαμασκηνός Κόκκινος, κληροδότημα, Μαριγώ Αργυροπούλου, κληρονόμος, ποσό, ευχαριστίες, ευεργέτης, μνημόσυνο,
Χρήστος Παραμυθιώτης, κληροδότημα, διπλότυπο,
Αδαμάντιος Χαραμής, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Ιωάννης Βαρβάκης, διαθήκη, εκτελεστές, προμήθεια, κατάθεση, Εθνική τράπεζα, τόκοι,
χρήση, βιβλιοθήκη, συμπλήρωση, διδασκαλία, ανάγκες, πληροφορίες, πρόσκομμα, αναβολή,
Δημήτριος Τούλης, αποβίωση, διαθήκη, κληροδότημα, εκτελεστής, πρωτότυπο, ποσό,
Πρόξενος, Κάιρο, Υπουργείο των Εξωτερικών,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης,
Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο,
Γεώργιος Μολδοβάνος, κληροδότημα, διόρθωση, Αμαλίειο ορφανοτροφείο, Γεώργιος Καλλιστράτης, Γραμματέας, Ελεγκτικό Συνέδριο, ποσό, παραλαβή,
Σωτήριος Αντωνίου, κληροδότημα, Γεώργιος Μπάγκας, κληροδότημα, είσπραξη, αποστολή,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, κληροδοτήματα, διαθήκες, αντίγραφο, αποστολή, πρόξενοι.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32