Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59983 596 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
217.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμασκηνός Κόκκινος, κληροδότημα, Μαριγώ Αργυροπούλου, κληρονόμος, ποσό, ευχαριστίες, ευεργέτης, μνημόσυνο,
Χρήστος Παραμυθιώτης, κληροδότημα, διπλότυπο,
Αδαμάντιος Χαραμής, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Ιωάννης Βαρβάκης, διαθήκη, εκτελεστές, προμήθεια, κατάθεση, Εθνική τράπεζα, τόκοι,
χρήση, βιβλιοθήκη, συμπλήρωση, διδασκαλία, ανάγκες, πληροφορίες, πρόσκομμα, αναβολή,
Δημήτριος Τούλης, αποβίωση, διαθήκη, κληροδότημα, εκτελεστής, πρωτότυπο, ποσό,
Πρόξενος, Κάιρο, Υπουργείο των Εξωτερικών,
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης,
Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο,
Γεώργιος Μολδοβάνος, κληροδότημα, διόρθωση, Αμαλίειο ορφανοτροφείο, Γεώργιος Καλλιστράτης, Γραμματέας, Ελεγκτικό Συνέδριο, ποσό, παραλαβή,
Σωτήριος Αντωνίου, κληροδότημα, Γεώργιος Μπάγκας, κληροδότημα, είσπραξη, αποστολή,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, κληροδοτήματα, διαθήκες, αντίγραφο, αποστολή, πρόξενοι.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32