Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59984 510 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του
Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
405.1
Extent:
3 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Θεόδωρος Ορφανίδης, κατάσταση, έξοδα, διδασκαλία, μάθημα, βοτανική, δικαιο-λογητικά, αίτημα, πληρωμή,
έξοδα, σχηματισμός, συλλογή, βοτανική.

1


2


3