Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Subfolder uoadl:59985 509 Read counter

Title:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση τελετών-εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
144.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Other subject categories:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Keywords:
Αμαλία, χήρα, Φρειδερίκος Τιρς, αείμνηστος, φιλέλληνας, Φίλιππος Ιωάννου, βιβλιοθήκη Θηρσίου, κτήμα, Πανεπιστήμιο,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Θεόκλητος Φαρμακίδης, αποβίωση, εξόδιος ακολουθία, καθηγητές, φοιτητές, παρουσία.

1


2


3


4


5


6


7