Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες

Υποφάκελος uoadl:59985 431 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα – Κηδείες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση
συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση τελετών-εορτών,
αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
144.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Τιμητικές εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις
Λέξεις-κλειδιά:
Αμαλία, χήρα, Φρειδερίκος Τιρς, αείμνηστος, φιλέλληνας, Φίλιππος Ιωάννου, βιβλιοθήκη Θηρσίου, κτήμα, Πανεπιστήμιο,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Θεόκλητος Φαρμακίδης, αποβίωση, εξόδιος ακολουθία, καθηγητές, φοιτητές, παρουσία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7