Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59986 457 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και
διδασκαλίας

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
403.3
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Δημήτριος Στρούμπος, διδασκαλία, μάθημα, φυσική, έξοδα, ποσό, περιορισμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αντιπρύτανις, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, πίστωση, αναφορά, μάθημα, φυσική, κοινοποίηση, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, Μασσαλία, παραλαβή, αντικείμενα, φυσικομαθηματικά.

1


2


3


4