Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59986 476 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και
διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
403.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Δημήτριος Στρούμπος, διδασκαλία, μάθημα, φυσική, έξοδα, ποσό, περιορισμός, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Κωνσταντίνος Ασώπιος, αντιπρύτανις, χρηματικό ένταλμα, έκδοση, πίστωση, αναφορά, μάθημα, φυσική, κοινοποίηση, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, Μασσαλία, παραλαβή, αντικείμενα, φυσικομαθηματικά.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4