Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59988 308 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
408.3
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, παραλαβή, Σταμάτιος Κρίνος, τέλος, ελεύθερο, κιβώτια, όργανα, εργαλεία, πειραματική χημεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μαθήματα, χημεία, φαρμακευτική, αναλυτική, εξετάσεις, φαρμακοποιοί, προμήθεια, υλικά, δαπάνες, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.

1


2


3


4