Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59988 484 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
408.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, παραλαβή, Σταμάτιος Κρίνος, τέλος, ελεύθερο, κιβώτια, όργανα, εργαλεία, πειραματική χημεία,
Ξαυέριος Λάνδερερ, μαθήματα, χημεία, φαρμακευτική, αναλυτική, εξετάσεις, φαρμακοποιοί, προμήθεια, υλικά, δαπάνες, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4