Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59989 508 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες.

Time Coverage:
1859-1860
Usher Number:
23.2
Extent:
18 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται ένα έγγραφο στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εσωτερικών, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, τηλεγραφική υπηρεσία, διορισμός, προσόντα, προπαρασκευή, φοίτηση, προκήρυξη, Νομάρχες κράτους,
πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα, σύσταση πανεπιστημίου, αποστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αρχείο, πανεπιστήμιο, επιστροφή,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εκθέσεις, στατιστικές, πρόξενοι Ελλάδος, τουρκικές χώρες, επιστροφή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Ιόνιος Εταιρεία, σύσταση, Ανδρέας Μουστοξύδης, Πρόεδρος, κανονισμός, σχέδιο,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Διοικητική αστυνομία, έγγραφο, λέσχη, φοιτητές, σύσταση, κανονισμός, επιτροπή, αναφορά,
αίτημα, πανεπιστήμιο, κατάλογος, αποστολή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18