Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59989 438 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες.

Χρονική κάλυψη:
1859-1860
Ταξιθετικός αριθμός:
23.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται ένα έγγραφο στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Θρασύβουλος Ζαΐμης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Υπουργείο των Εσωτερικών, Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, τηλεγραφική υπηρεσία, διορισμός, προσόντα, προπαρασκευή, φοίτηση, προκήρυξη, Νομάρχες κράτους,
πρυτανικοί λόγοι, αντίτυπα, σύσταση πανεπιστημίου, αποστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αρχείο, πανεπιστήμιο, επιστροφή,
Μιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, εκθέσεις, στατιστικές, πρόξενοι Ελλάδος, τουρκικές χώρες, επιστροφή,
Υπουργείο των Εξωτερικών, Ιόνιος Εταιρεία, σύσταση, Ανδρέας Μουστοξύδης, Πρόεδρος, κανονισμός, σχέδιο,
Βασίλειος Οικονομίδης, πρύτανης, Διοικητική αστυνομία, έγγραφο, λέσχη, φοιτητές, σύσταση, κανονισμός, επιτροπή, αναφορά,
αίτημα, πανεπιστήμιο, κατάλογος, αποστολή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18