Αστυκλινική – Πολυκλινική

Subfolder uoadl:59991 459 Read counter

Title:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
303.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
τελωνείο Αθηνών, επιστάτης, κιβώτιια, ατμόπλοια, Τεργέστη, υλικό, φάρμακα, παραλαβή,
Δημήτριος Ορφανίδης, διευθυντής, Αστυκλινική, φάρμακα, κατάλογος, προμήθεια, αίτημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δαπάνη, προϋπολογισμός.

1


2


3


4