Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60000 485 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
225.5
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως, Ροδοκανάκειος διαγωνισμός, Βουτσιναίος διαγωνισμός, προσκλήσεις, Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Μητροπολίτης Αθηνών, Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, Πρόεδρος Εθνικής Συνελεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές.

1


2


3


4


5


6