Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:60000 361 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την
προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
225.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
επέτειος εορτή καθιδρύσεως, Ροδοκανάκειος διαγωνισμός, Βουτσιναίος διαγωνισμός, προσκλήσεις, Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Μητροπολίτης Αθηνών, Πρόεδρος Ιεράς Συνόδου, Πρόεδρος Εθνικής Συνελεύσεως, καθηγητές, υφηγητές, φοιτητές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6