Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:60002 659 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
217.2
Extent:
23 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Γεώργιος Μπάγκας (Πάγκας), θάνατος, Αίγυπτος, διαθήκη, περιεχόμενο, εκτελεστής, Ναούμ Χρήστος,
Κωνσταντίνος Χαραλάμπης, Πρόξενος της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια,
Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο,
Νικόλαος Δραγούμης, Υπουργός των Εξωτερικών
κληροδότημα, ποσό, αποδοχή, δωρεά,
Σωτήριος Αντωνίου, θάνατος, Αίγυπτος, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23