Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:60002 681 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Ταξιθετικός αριθμός:
217.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Γεώργιος Μπάγκας (Πάγκας), θάνατος, Αίγυπτος, διαθήκη, περιεχόμενο, εκτελεστής, Ναούμ Χρήστος,
Κωνσταντίνος Χαραλάμπης, Πρόξενος της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια,
Γ. Σπανόπουλος, Πρόξενος Ελλάδος, Κάιρο,
Νικόλαος Δραγούμης, Υπουργός των Εξωτερικών
κληροδότημα, ποσό, αποδοχή, δωρεά,
Σωτήριος Αντωνίου, θάνατος, Αίγυπτος, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23