Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:60011 488 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
190.4
Extent:
59 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, βασιλικό διάταγμα, διορισμός έκτακτος καθηγητής, Εγχειριτική Ανατομία, Τοπογραφική Ανατομία Επιδεσμολογία, υφηγητές, προσόντα, διάταγμα, 26 Δεκεμβρίου 1869, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Χειρουργική Κλινική, Θεόδωρος Αρεταίος, εκλογή, τακτικός καθηγητής, ανάθεση, Ιστορία, Σωκράτης Τζιβανόπουλος, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, Υπουργείο Εξωτερικών, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, τμηματάρχης, διορισμός, επίτιμος καθηγητής, Γενική Ιστορία, Παναγιώτης Κυριάκος, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Νικόλαος Νικολαΐδης, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Μαθηματικά, Αναστάσιος Γεννάδιος, παραίτηση, τακτικός καθηγητής, Κωνσταντίνος Χατζίσκος, υφηγητής, Μαιευτική, Τιμολέων Αργυρόπουλος, υφηγητής, Φυσική, Σπυρίδων Μαγγίνας, υφηγητής, Χειρουργική Παθολογία, Ιωάννης Ζωχιός, υφηγητής, Φυσιολογία, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, Ιατροδικαστική
The digital material of the item is not available.