Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Υποφάκελος uoadl:60011 470 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
190.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
59 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Παύλος Ιωάννου, βασιλικό διάταγμα, διορισμός έκτακτος καθηγητής, Εγχειριτική Ανατομία, Τοπογραφική Ανατομία Επιδεσμολογία, υφηγητές, προσόντα, διάταγμα, 26 Δεκεμβρίου 1869, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Χειρουργική Κλινική, Θεόδωρος Αρεταίος, εκλογή, τακτικός καθηγητής, ανάθεση, Ιστορία, Σωκράτης Τζιβανόπουλος, διορισμός, έκτακτος καθηγητής, Υπουργείο Εξωτερικών, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, τμηματάρχης, διορισμός, επίτιμος καθηγητής, Γενική Ιστορία, Παναγιώτης Κυριάκος, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Νικόλαος Νικολαΐδης, διορισμός, τακτικός καθηγητής, Μαθηματικά, Αναστάσιος Γεννάδιος, παραίτηση, τακτικός καθηγητής, Κωνσταντίνος Χατζίσκος, υφηγητής, Μαιευτική, Τιμολέων Αργυρόπουλος, υφηγητής, Φυσική, Σπυρίδων Μαγγίνας, υφηγητής, Χειρουργική Παθολογία, Ιωάννης Ζωχιός, υφηγητής, Φυσιολογία, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, Ιατροδικαστική
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.