Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:60012 442 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
174.4
Extent:
63 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απόλυση, προπαρασκευαστές, κλητήρες, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σκόρδης, διορισμός, βοηθός, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, διορισμός, κλητήρας, Νικόλαος Αγγελέας, διορισμός, προπαρασκευαστής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, διορισμός, προπαρασκευαστής, Χειρουργική Κλινική, Βασίλειος Γκονόπουλος, διορισμός, οργανοφύλακας, Δημήτριος Κωνσταντής, διορισμός, οργανοποιός, βοηθός, Πειραματική Φυσική, βοηθός, Χημείο, Αντώνιος Βελλόπουλος, διορισμός, προπαρασκευαστής, Ανατομικοπαθολογικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βελώνης, διορισμός, προπαρασκευαστής, ορκομωσία, Φυσιολογία, Στυλιανός Ρήγας, διορισμός, προπαρασκευαστής, Νομισματικό Μουσείο, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, αίτηση, βοηθός, Παρρησιάδης, βιβλία, καταγραφή, κατάλογος
The digital material of the item is not available.