Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:60012 488 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
174.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
63 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, απόλυση, προπαρασκευαστές, κλητήρες, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Σκόρδης, διορισμός, βοηθός, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, διορισμός, κλητήρας, Νικόλαος Αγγελέας, διορισμός, προπαρασκευαστής, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, Φαρμακευτική Χημεία, Κωνσταντίνος Νικολαΐδης, διορισμός, προπαρασκευαστής, Χειρουργική Κλινική, Βασίλειος Γκονόπουλος, διορισμός, οργανοφύλακας, Δημήτριος Κωνσταντής, διορισμός, οργανοποιός, βοηθός, Πειραματική Φυσική, βοηθός, Χημείο, Αντώνιος Βελλόπουλος, διορισμός, προπαρασκευαστής, Ανατομικοπαθολογικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βελώνης, διορισμός, προπαρασκευαστής, ορκομωσία, Φυσιολογία, Στυλιανός Ρήγας, διορισμός, προπαρασκευαστής, Νομισματικό Μουσείο, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, αίτηση, βοηθός, Παρρησιάδης, βιβλία, καταγραφή, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.