Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:60013 525 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
135.1
Extent:
63 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
άδειες, αιτήματα, παραχωρήσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Θεόδωρος Αφεντούλης, αίτημα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Ιωάννης Παπαδάκης, Νικόλαος Δαμαλάς, Παναγιώτης Παυλίδης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητές, εξωτερικό, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, οικογενειακές υποθέσεις, Μακεδονία, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, αναρρωτική άδεια, Κ. Σκόρος
The digital material of the item is not available.