Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:60013 492 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
135.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
63 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες, αιτήματα, παραχωρήσεις, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Θεόδωρος Αφεντούλης, αίτημα, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Ιωάννης Παπαδάκης, Νικόλαος Δαμαλάς, Παναγιώτης Παυλίδης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητές, εξωτερικό, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, οικογενειακές υποθέσεις, Μακεδονία, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, αναρρωτική άδεια, Κ. Σκόρος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.