Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:60018 466 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
229.4
Extent:
43 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Ακαδημαϊκές Αρχές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετιμεζάς (Πετμεζάς), υπουργός, Ευθύμιος Καστόρχης, βασιλικό διάταγμα, πρύτανης, διορισμός, πρακτικά βιβλία, καθηγητές, επιστροφή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, πρόσκληση, υποψήφιοι, εκλογή, πρυτανεία, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, κοσμήτορες, διορισμός, βασιλικό διάταγμα, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Δαμιανός Γεωργίου, Θεόδωρος Ορφανίδης, κοσμήτορες, διορισμός, Παναγιώτης Ρομποτής, Γεώργιος Ράλλης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Ηρακλής Μητσόπουλος
The digital material of the item is not available.