Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:60018 481 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
229.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
43 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκές Αρχές, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετιμεζάς (Πετμεζάς), υπουργός, Ευθύμιος Καστόρχης, βασιλικό διάταγμα, πρύτανης, διορισμός, πρακτικά βιβλία, καθηγητές, επιστροφή, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, πρόσκληση, υποψήφιοι, εκλογή, πρυτανεία, ψηφοφορία, αποτελέσματα, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, κοσμήτορες, διορισμός, βασιλικό διάταγμα, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Δαμιανός Γεωργίου, Θεόδωρος Ορφανίδης, κοσμήτορες, διορισμός, Παναγιώτης Ρομποτής, Γεώργιος Ράλλης, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Ηρακλής Μητσόπουλος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.