Υποτροφίες

Subfolder uoadl:60019 485 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
220.2
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
υποτροφίες, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, εγκύκλιος, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, υπότροφοι, κατάλογος, μηνιαίο βοήθημα, βασιλικό διάταγμα, Αντώνιος Μιχαλιδάκης, Μιχαήλ Γκιόλμας, Αλέξιος Κολυβάς, Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος, υπότροφοι, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Δαμιανός Θεοφιλόπουλος, υπότροφοι
The digital material of the item is not available.