Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:60019 486 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
220.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
υποτροφίες, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθανάσιος Πετμεζάς (Πετιμεζάς), υπουργός, εγκύκλιος, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, υπότροφοι, κατάλογος, μηνιαίο βοήθημα, βασιλικό διάταγμα, Αντώνιος Μιχαλιδάκης, Μιχαήλ Γκιόλμας, Αλέξιος Κολυβάς, Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος, υπότροφοι, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, κοσμήτωρ, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, κληροδότημα, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, Σπυρίδων Παπαγεωργίου, Δαμιανός Θεοφιλόπουλος, υπότροφοι
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.