Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60020 525 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
399.1
Extent:
37 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, J. Duboscq, οργανοποιός, όργανα, αγορά, Φυσιολογία, Ελληνική Πρεσβεία Πετρούπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Νικόλαος Μπεναρδάκης, ορυκτά, συλλογή, προσφορά, Κωνσταντίνος Μπεναρδάκης, Θεόδωρος δε Χελδράιχ (Theodow von Heldreich), επιμελητής, τέρας, κατάλογος, προσθήκες, φυσιογραφικό μουσείο, Φώτιος Καβασάλης (Καβάσαλης) Φισκ, αιδεσιμότατος, προσφορά
The digital material of the item is not available.