Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:60020 535 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
399.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
37 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, J. Duboscq, οργανοποιός, όργανα, αγορά, Φυσιολογία, Ελληνική Πρεσβεία Πετρούπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Νικόλαος Μπεναρδάκης, ορυκτά, συλλογή, προσφορά, Κωνσταντίνος Μπεναρδάκης, Θεόδωρος δε Χελδράιχ (Theodow von Heldreich), επιμελητής, τέρας, κατάλογος, προσθήκες, φυσιογραφικό μουσείο, Φώτιος Καβασάλης (Καβάσαλης) Φισκ, αιδεσιμότατος, προσφορά
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.