Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60021 586 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
405.3
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Βοτανικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φυτολογικό Μουσείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, έφορος, Βοτανική συλλογή, διδασκαλία, έξοδα, προϋπολογισμός, πλουτισμός, εμπλουτισμός, βασιλικό διάταγμα, Φυσιογραφικό Μουσείου, κανονισμός, Ζωολογική συλλογή, Ορυκτολογική συλλογή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κανονισμός, σύσκεψη
The digital material of the item is not available.