Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:60021 579 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
405.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Βοτανικό Μουσείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φυτολογικό Μουσείο, Θεόδωρος Ορφανίδης, έφορος, Βοτανική συλλογή, διδασκαλία, έξοδα, προϋπολογισμός, πλουτισμός, εμπλουτισμός, βασιλικό διάταγμα, Φυσιογραφικό Μουσείου, κανονισμός, Ζωολογική συλλογή, Ορυκτολογική συλλογή, Ηρακλής Μητσόπουλος, κανονισμός, σύσκεψη
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.