Ανατομείο

Subfolder uoadl:60023 504 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
580Β.5
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Ανατομείο, Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, καθηγητής, διδασκαλία, έξόδα, Αρχαιολογική Εταιρία, Φίλιππος Ιωάννου, πρόεδρος, καθηγητής, συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, γραμματέας, ανατομικοί πίνακες, κατάλογος
The digital material of the item is not available.