Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60023 503 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Ανατομείο, Δαμιανός Γεωργίου, διευθυντής, καθηγητής, διδασκαλία, έξόδα, Αρχαιολογική Εταιρία, Φίλιππος Ιωάννου, πρόεδρος, καθηγητής, συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, γραμματέας, ανατομικοί πίνακες, κατάλογος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.