Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60024 522 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
409.1
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, διευθυντής, καθηγητής, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, αγορά, έξοδα, κατάλογος, παραγγελίες, κατασκευαστές, εξωτερικό, διδασκαλία, έξοδα, δικαιολογητικά, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Μ. Ζωρζάκης, βιβλιοδέτης, απόδειξη, κουτιά, κατασκευή, ορυκτά, τοποθέτηση
The digital material of the item is not available.