Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:60024 516 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
409.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Αναστάσιος Χρηστομάνος, διευθυντής, καθηγητής, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, αγορά, έξοδα, κατάλογος, παραγγελίες, κατασκευαστές, εξωτερικό, διδασκαλία, έξοδα, δικαιολογητικά, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, Μ. Ζωρζάκης, βιβλιοδέτης, απόδειξη, κουτιά, κατασκευή, ορυκτά, τοποθέτηση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.