Παθολογικό Ανατομείο

Subfolder uoadl:60026 512 Read counter

Title:
Παθολογικό Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
357.1
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pathology
Other subject categories:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παθολογικό ανατομείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, παθολογικός τομέας, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, διευθυντής, καθηγητής, εξόδα
The digital material of the item is not available.