Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60026 407 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογική ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παθολογικό ανατομείο, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, παθολογικός τομέας, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, διευθυντής, καθηγητής, εξόδα
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.