Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:60027 474 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
306.1
Extent:
47 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, διευθυντής, καθηγητής, Χημικοφαρμακευτική συλλογή, κατάλογος, αναφορά, όργανα, φθορά, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, φάρμακα, προμήθεια, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, Πειραματική Φυσική, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, J. Duboscq, Παρίσι, όργανα, αγορά, μικροσκόπιο, Φαρμακολογία, έκθεση Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Θεόδωρος Ορφανίδης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, αναφορά
The digital material of the item is not available.