Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:60027 478 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
306.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
47 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, διευθυντής, καθηγητής, Χημικοφαρμακευτική συλλογή, κατάλογος, αναφορά, όργανα, φθορά, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία, φάρμακα, προμήθεια, Τελωνείο Πειραιώς, όργανα, Πειραματική Φυσική, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, J. Duboscq, Παρίσι, όργανα, αγορά, μικροσκόπιο, Φαρμακολογία, έκθεση Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Θεόδωρος Ορφανίδης, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, αναφορά
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.