Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:60029 508 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
359.2
Extent:
88 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται έγγραφα των ετών 1866, 1867, 1868.
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νομισματική συλλογή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Νομισματικό Μουσείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Παύλος Λάμπρος, λιθογραφικοί πίνακες, αρχαία νομίσματα, Αλέξανδρος Μουρούζης, αγορά, συλλογή, συμπλήρωση, Ευθύμιος Καστόρχης, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, γνωμοδοτήσεις, Φίλιππος Ιωάννου, έφορος, συμβόλαιο, απόσπασμα, αρχαία νομίσματα, κατάλογος, Αλέξανδρος Σούτσος, Κ. Μέρλιν, Αχιλλέας Ποστολάκας, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, κατάλογος, τύπωση, αντίτυπα, δαπάνες, Χαρίλαος Τρικούπης, υπουργός, ενημέρωση, Ελληνική Πρεσβεία, Πετρούπολη, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Αλέξανδρος Μουρούζης, χρηματική δωρεά, νομίσματα, συλλογή
The digital material of the item is not available.