Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60029 526 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
359.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
88 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται έγγραφα των ετών 1866, 1867, 1868.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νομισματική συλλογή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Μιχαήλ Αντωνόπουλος, υπουργός, Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Νομισματικό Μουσείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Σπυρίδων Κόμνος, έφορος, Παύλος Λάμπρος, λιθογραφικοί πίνακες, αρχαία νομίσματα, Αλέξανδρος Μουρούζης, αγορά, συλλογή, συμπλήρωση, Ευθύμιος Καστόρχης, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, γνωμοδοτήσεις, Φίλιππος Ιωάννου, έφορος, συμβόλαιο, απόσπασμα, αρχαία νομίσματα, κατάλογος, Αλέξανδρος Σούτσος, Κ. Μέρλιν, Αχιλλέας Ποστολάκας, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, κατάλογος, τύπωση, αντίτυπα, δαπάνες, Χαρίλαος Τρικούπης, υπουργός, ενημέρωση, Ελληνική Πρεσβεία, Πετρούπολη, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Αλέξανδρος Μουρούζης, χρηματική δωρεά, νομίσματα, συλλογή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.