Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:60032 489 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1870-1871
Usher Number:
354.2
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, πληρωμή, αίτημα, έξοδα, διδασκαλία, Χειρουργική Ανατομία, καταλόγος, σύνταξη, χειρουργικά όργανα, συλλογή, παραδόσεις, έναρξη, Χειρουργία, χειρουργικά εργαλεία
The digital material of the item is not available.