Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60032 468 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1870-1871
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Βουσάκης, πρύτανης, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, πληρωμή, αίτημα, έξοδα, διδασκαλία, Χειρουργική Ανατομία, καταλόγος, σύνταξη, χειρουργικά όργανα, συλλογή, παραδόσεις, έναρξη, Χειρουργία, χειρουργικά εργαλεία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.